Mechanizm indukowania zmian w informacji genetycznej

-2. Transdukcji – przenoszenia cech za pomocą fagów łagodnych, pochodzących od dawcy. 3. Rekombinacji płciowych – przenoszenia cech podczas koniugacji (połączenia się) dwóch komórek o różnych cechach.

Mechanizm indukowania zmian w informacji genetycznej polega na przeniesieniu fragmentu DNA (czyli jednego, kilku lub kilkunastu ko- donów) z zaszyfrowaną określoną cechą do komórki nie mającej tej cechy. Zagadnienia te i technika doświadczeń opisywane są w podręcznikach mikrobiologii ogólnej.

Mutagenami są te związki chemiczne lub czynniki fizyczne, które działają na składniki kwasu dezoksyrybonukleinowego. Należą tu: promienie krótkie – alfa, beta, gamma, rtg i nadfioletowe, a także nadtlenek wodoru, formaldehyd, iperyt azotowy, niektóre sole, jak np. MgCl2 i szereg innych. Zazwyczaj mutageny stosuje się podczas fazy namnażania się populacji, a następnie za pomocą odpowiednich pożywek (selekcyjne działanie podłoża) izoluje się mutanty.

Leave a Reply