Mechanizmy działania środków chemicznych

Na siłę działania środków odkażających wpływają takie czynniki, jak: wrażliwość danego drobnoustroju, temperatura w środowisku działania związku chemicznego – podwyższenie temperatury powoduje wzmożenie siły działania – równoczesna obecność substancji organicznych, takich

jak ropa, krew, płyny tkankowe, a w wodach kanalizacyjnych duże zagęszczenie wydalin i wydzielin – znacznie zmniejszają siłę ich działania. Zasadnicze znaczenie ma także stężenie środka odkażającego.

Mechanizmy działania środków chemicznych na biologiczne czynności bakterii są różnorodne, zależne od aktualnych warunków panujących w środowisku przebywania drobnoustroju, jak i od punktu zaczepienia w przemianie materii.

Leave a Reply