METABOLIZM BAKTERII

Główne ciągi metaboliczne w komórce bakteryjnej są podobne do przemian zachodzących w komórkach innych organizmów. Schematycznie przedstawiono to na ryc. 39.

Podczas rozmnażania bakterie zużywają składniki pożywek lub tkanek, powodują ich przemianę wewnątrz własnych komórek i wydzielają końcowe produkty rozpadu lub syntezy. Metabolizm składa się więc z procesu:

Leave a Reply