Metoda dyfuzyjno-krążkową

Metoda ta nie jest jednolita. Znane są najróżniejsze modyfikacje stosowane przez pracownie i firmy farmaceutyczne. Szczegółowy opis tej metody przedstawiono w rozdziale 31.

Między ilością antybiotyku w krążku bibułowym, strefą zahamowania wzrostu i możliwym do osiągnięcia poziomem antybiotyku we krwi istnieje ścisła współzależność. Rozwój szczepów oznaczonych jako wrażliwe hamowany jest przez przeciętne dawki antybiotyku szczepy, oznaczone jako średnio wrażliwe hamowane są przez zwiększone dawki antybiotyku szczepy oznaczone jako słabo wrażliwe lub oporne wymagają zastosowania innych antybiotyków lub innych leków.

Metoda dyfuzyjno-krążkowa ma obecnie szerokie zastosowanie, a dokładność jej jest wystarczająca do celów leczniczych. Według badań przeprowadzonych w Polsce i za granicą zgodność wyników otrzymywanych in vitro z wynikami leczenia wynosi około 80%. Znaczy to, że na 100 oznaczeń bakterii jako wrażliwych, np. na chloramfenikol, po zastosowaniu tego antybiotyku w leczeniu w około 80 przypadkach stwierdzi się zanik flory chorobotwórczej, a w około 20 przypadkach wyniki leczenia będą niezadowalające. W tych 20% zawarte są: niedoskonałość metodyki, bio-

Leave a Reply