METODY BADANIA MORFOLOGII DROBNOUSTROJÓW

Celem poznania morfologii i anatomii mikroorganizmów posługujemy się odpowiednimi przyrządami optycznymi, takimi jak: mikroskopy zwykłe, mikroskopy specjalne i mikroskopy elektronowe. Mikroskopy pozwalają na oglądanie – niewidocznych gołym okiem-drobnoustrojów w odpowiednim powiększeniu.

Kształty i wielkość bakterii można obserwować w zwykłym mikroskopie świetlnym, który powiększa komórki od 1000 do 2000 razy. Do oglą-

dania bakterii służą także mikroskopy o specjalnych cechach, jak mikroskop z ciemnym polem widzenia, w którym można obserwować ruch i kształty żywych bakterii. W mikroskopie kontrastowo-fazowym można oglądać budowę wewnętrzną żywych bakterii. Za pomocą mikroskopu elektronowego poznano bardzo dokładnie ultrastrukturę komórki bakteryjnej oraz morfologię wirusów. W mikroskopach tych osiągane są powiększenia od kilku tysięcy do miliona razy, przy równoczesnej bardzo dużej zdolności rozdzielczej.

Leave a Reply