Mikologia

-3. Mikologię (gr.: mykes – grzyb), do której należą wyżej zorganizowane komórkowce (wielokomórczaki), nazwane grzybami. 4. Protozoologię (gr.: protos – pierwszy, zoon – zwierzę), naukę o wyżej zorganizowanych jednokomórkowcach nazwanych pierwotniakami.

-5. Algologię – naukę o glonach. Nie ma ona praktycznego znaczenia dla nauk medycznych. Część z drobnoustrojów występujących w przyrodzie przystosowała się na drodze ewolucyjnej do pasożytniczego trybu życia, obierając sobie za gospodarzy m.in. organizmy ludzkie. Organizmy ludzkie i zwierzęce bronią się różnymi sposobami przed inwazją chorobotwórczych drobnoustrojów. Mechanizmami obronnymi zajmuje się duży dział nauki zwany immunologią (łac.: immunis – odporny), nauką o odporności. Jest to dział nauki ściśle związany z mikrobiologią.

Między populacjami drobnoustrojów chorobotwórczych i populacjami ich żywicieli (ludzie, zwierzęta, rośliny) zachodzi szereg skomplikowanych oddziaływań i powiązań. Zagadnieniami tymi zajmuje się dział nauki związany z mikrobiologią, zwany epidemiologią (gr.: epi- na, demos – lud epidemia – choroba nagminna, zaraza). Epidemiologia jest nauką

Leave a Reply