MIKROBIOLOGIA JAKO NAUKA

Mikrobiologia stanowi obecnie obszerną dziedzinę wiedzy przyrodniczej o niezaprzeczalnej wartości teoretyczno-poznawczej i zastosowaniu praktycznym we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności.

Mikrobiologia jest nauką młodą, rozwijającą się dopiero od stu lat. ‚ Historia jej powstania ściśle się łączy z praktycznymi potrzebami medycyny. Podstawą do poszukiwania materialnych czynników, wywołujących masowe choroby o dużej śmiertelności, były spostrzeżenia nad pojawieniem się, rozwojem i zejściem szeregu chorób. Dalszą przesłanką wskazującą na materialne czynniki, wywołujące choroby zakaźne (tzw. zarazy), były pozytywne próby stosowania środków zapobiegawczych. Do prób tych można zaliczyć izolację chorych lub ucieczkę zdrowych do miejsc bezludnych podczas epidemii, skuteczność kwarantanny i jenne- rowskie szczepienia przeciwospowe.

Powyższe przyczyny, a także szybki postęp fizyki (optyki), chemii i biologii, spowodowały, że w połowie XIX w. kilku badaczy zainteresowało się niedostrzegalnymi nieuzbrojonym okiem, małymi istotami żyjącymi w wodzie, na roślinach, w glebie oraz w wydalinach i wydzielinach chorych. Najbardziej aktywnym badaczem małych organizmów był wówczas francuski chemik Ludwik Pasteur, uznany później za „ojca” mikrobiologii.

Leave a Reply