Mikrobiologia ogólna

-0 prawach powstawania i szerzenia się chorób oraz o metodach walki 1 zapobiegania im. Ze względów praktycznych mikrobiologię można podzielić na:

-1. Mikrobiologię ogólną, która bada i gromadzi ogólne wiadomości o biologicznych właściwościach drobnoustrojów znajdujących się w swoich naturalnych środowiskach.

-2. Mikrobiologię lekarską, która w zasadzie zajmuje się drobnoustrojami chorobotwórczymi dla człowieka (zarazkami). Drobnoustroje te stanowią niewielki odsetek wszystkich mikroorganizmów występujących w przyrodzie.

Leave a Reply