Mikrobiologia weterynaryjna

-3. Mikrobiologię weterynaryjną, zajmującą się drobnoustrojami cho- robotwórczymi dla zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

-4. Mikrobiologię roślin (fitopatología) oraz mikrobiologię gleby, które badają drobnoustroje chorobotwórcze dla roślin oraz współzależność między drobnoustrojami gleby a roślinami.

-5. Mikrobiologię przemysłową (techniczną), która śledzi zjawiska fermentacji wywoływane przez drobnoustroje i wykorzystuje te procesy do wytwarzania produktów spożywczych (drożdże, piwo, wino, sery, alkohol), przemysłowych (alkohole wielowęglowe, kwasy organiczne i in.) oraz niektórych leków (witaminy, antybiotyki).

Leave a Reply