Mutacje genotypowe bakterii

Pojęcie mutacji genotypowych obejmuje wszelkie zmiany zachodzące w kodzie genetycznym komórki i przeciwstawia się to pojęcie zmianom fenotypowym albo czasowej adaptacji biochemicznej komórki do środowiska.

W warunkach naturalnych na skutek działania mechanizmów spontanicznych, rzadziej indukcyjnych, u bakterii spostrzega się zmiany takich cech jak:

a) morfologia kolonii, b) zjadliwość i patogenność, c) zmiana budowy antygenowej, d) zmiana oporności na lityczne działanie fagów, e) oporność na działanie antybiotyków i innych leków,

Leave a Reply