Mutacje indukowane

Mutacjami indukowanymi nazywamy zmiany w informacji genetycznej pojawiające się pod wpływem celowego (świadomego) działania fragmentami (kawałkami) obcego DNA na komórkę, albo działania mutage- nami.

Zmiany powstające pod wpływem wmontowywania kawałków obcego DNA do aparatu genetycznego nazwano mutacjami kierowanymi, czyli zgodnymi z zaplanowanymi z góry zmianami w informacji genetycznej przyszłego mutanta.

Do mutacji kierowanych zalicza się zjawiska: 1. Transformacji – przenoszenia cech z kwasem dezoksyrybonukleinowym, który wyosobniono od dawcy w sposób chemiczny.

Leave a Reply