Mutanty indukowane

Za pomocą mutagenów zmienia się informację genetyczną komórki bakteryjnej w sposób bezkierunkowy, jakby przyspiesza się tylko częstotliwość mutacji spontanicznych.

Mutanty indukowane określonych gatunków drobnoustrojów wykorzystywane są do celów praktycznych, np. do wytwarzania większych stężeń antybiotyków w 1 ml pożywki mają także duże znaczenie w badaniu mechanizmów genetycznych i śledzeniu praw dziedziczenia.

Leave a Reply