Mydła

Obecnie w użyciu jest kilkadziesiąt detergentów lub ich mieszanek. Nadaje się im najróżniejsze nazwy, np. zefirol, phemerol, diaforen, teepol, tween, desogen, cetavlon itd.

-9. Mydła. Mydła mają małą wartość jako środki dezynfekcyjne. Działanie ich jest związane ze zmniejszeniem napięcia powierzchniowego i mechanicznym usuwaniem drobnoustrojów, np. podczas mycia rąk i podczas kąpieli. Siła dezynfekującego działania zależy od ich składu oraz od gatunku bakterii. Gronkowce i pałeczki jelitowe są niewrażliwe na chemiczne oddziaływanie mydeł. Należy zaznaczyć, że przemysł wytwarza specjalne mydła odkażające (ichtiolowe, siarkowe, salicylowe), które niszczą niektóre gatunki drobnoustrojów znajdujących się na skórze.

-10. Gazy. Obecnie gazy są rzadko stosowane do dezynfekcji sal chorych, sal kinowych, dworcowych i innych budynków użyteczności publicznej. Do dezynfekcji używane są: cyjanowodór, który hamuje utlenianie w pro- toplazmie drobnoustrojów formaldehyd, który denaturuje białka komórkowe dwutlenek siarki, który także denaturuje białka poprzez tworzenie kwasów: siarkowego i siarkawego.

Leave a Reply