NIEKTÓRE ZAGADNIENIA Z GENETYKI I ZMIENNOŚCI BAKTERII

Genetyka jest nauką o prawach dziedziczenia (przekazywania) cech. Genetyka mikroorganizmów bada prawa dziedziczenia cech u poszczególnych gatunków i grup drobnoustrojów i stosuje je w praktycznej działalności człowieka.

Badania nad prawami dziedziczenia u grzybów i bakterii stanowiły podstawę do wykrycia, a następnie ustalenia roli kodu genetycznego u istot żywych. Po szeroko zakrojonych badaniach nad różnymi gatunkami organizmów – zwierząt, roślin, bakterii, wirusów i grzybów – stwierdzono, że prawa dziedziczenia i budowa kodu są prawie takie same. Niewielkie odchylenia w chemicznej budowie kodu świadczą o jego ewolucyjnym rozwoju i dostosowywaniu się do oddziaływania środowiska, w którym dany organizm odtwarza swój cykl rozwojowy.

Leave a Reply