Obecność bakterii we krwi

Obecność bakterii we krwi nazywamy bakteriemią. Obecność jadów bakteryjnych w krwiobiegu nazywamy toksemią. Jeśli w organizmie wytworzy się ognisko, z którego drobnoustroje chorobotwórcze stale lub okresowo dostają się do krwiobiegu, równocześnie wytwarzają toksyny i wywołują bardzo ciężkie objawy chorobowe. Stan taki nazywamy posocznicą (sepsis). W takim stanie bakterie znajdują się prawie we wszystkich narządach i tkankach.

Drobnoustroje, które są zdolne do wywoływania zakażenia objawowego muszą mieć pewne szczególne cechy, różniące je od drobnoustrojów niechorobotwórczych. Przede wszystkim muszą trafić do organizmu wrażliwego gospodarza. W przyrodzie istnieją pod tym względem dość ścisłe uwarunkowania ewolucyjne. Dlatego większość zwierząt nie ulega zakażeniom znaczną liczbą bakterii i wirusów, które są chorobotwórcze dla człowieka, i na odwrót.

Cechy drobnoustrojów chorobotwórczych. Każdy drobnoustrój zdolny do wywoływania zakażenia musi posiadać następujące cechy a) chorobotwórczość, która jest cechą stałą dla gatunku

Leave a Reply