Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Objawy toksyczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego

Objawy toksyczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego Objawy zaburzeń ze strony narządów wewnętrznych. c. Drobnoustroje mogą być usunięte z błon przez kaszel, ruch rzęsek, strumień łez, plwocinę, śluz tak, że tylko mała ilość cząsteczek pyłu i bakterii dostaje się z zewnątrz do płuc.

d. Dużą rolę odgrywa normalna flora jamy ustnej, przewodu pokarmowego, pochwy. Nie dopuszcza ona do rozwoju patogennej flory przez samą swoją obecność. W razie zaburzenia biocenozy, np. jamy nosowo- -gardłowej podczas intensywnej kuracji penicyliną, zanika flora wrażliwa na ten antybiotyk i ustępuje miejsca innym drobnoustrojom, np. grzybom.

e. Po przełamaniu wszystkich barier zewnętrznych drobnoustrój dociera do tkanki łącznej i wywołuje w niej odczyn zapalny. Odczyn zapalny może być miejscowy, może objąć sąsiadujące węzły chłonne, może też być uogólniony.

Leave a Reply