Obrzęk

Obrzęk powoduje zwężenie naczyń chłonnych tak, że fagocyty z krwi oraz substancje obronne ustroju dostają się łatwo do miejsca zakażenia przez rozszerzone naczynia krwionośne, natomiast trujące produkty i bakterie mają utrudniony odpływ przez zwężone naczynia chłonne.

Płyn zawarty w obrzęku rozcieńcza jady, bakterie zaś zostają pochłonięte przez leukocyty. Odbywa się intensywny proces fagocytozy (pochłaniania) czy pinocytozy, zależnie od charakteru obcego elementu.

-5. Nieswoista odporność komórkowa. Proces fagocytozy zaobserwował Eliasz Mieczników najpierw u wymoczków, potem również u człowieka. W organizmie właściwości fagocytarne posiadają komórki histiocytarne, tj. komórki osiadłe, zwane makrofagami i komórki krążące, zwane przez Miecznikowa mikrofagami (są to leukocyty we krwi obwodowej). Razem komórki te objęto wspólną nazwą układu siateczkowo-śródbłonkowego {systemu retikulo-endotelialnego). W obrębie systemu RE istnieje pewna specjalizacja. Część komórek usuwa stare krwinki, leukocyty i ich fragmenty, inne specjalizują się w usuwaniu bakterii i innych drobnych cząsteczek. Aktywne są leukocyty neutrofilne, mniej bazofilne. Co do aktywności leukocytów eozynofilnych zdania sią podzielone.

Leave a Reply