Odchylenia od przeciętnej optymalnej temperatury

-3. Od izotonii, izojonii (pH) i potencjału oksydoredukcyjnego (Eh) środowiska. W razie zmiany któregokolwiek z wymienionych czynników enzym nie działa lub działa w sposób niefizjologiczny.

-4. Od temperatury środowiska, a więc i komórki. Odchylenia od przeciętnej optymalnej temperatury są powodem zahamowania lub nienormalnego działania enzymów.

-5. Od składu gazowego środowiska, szczególnie od tlenu i C02. Enzymy drobnoustrojów chorobotwórczych odgrywają ważną rolę w etiopatogenezie szeregu chorób zakaźnych. Wydzielane na zewnątrz lub wydostające się z rozpadających się komórek enzymy katalizują szereg reakcji, co daje objawy zapalenia lub zatrucia organizmu.

One Response to “Odchylenia od przeciętnej optymalnej temperatury”

Leave a Reply