Odporność nieswoista

Skala rozpiętości odporności naturalnej jest bardzo duża. Od zupełnego braku wrażliwości na zakażenie aż do zupełnego braku odporności, kiedy inwazja drobnoustrojów powoduje śmierć gospodarza. Różne czynniki mają na to wpływ.

-1. Czynniki genetyczne. Spostrzega się np. brak wrażliwości szczurów na zakażenie maczugowcem błonicy. Cecha ta jest stała u wszystkich szczurów, jest więc cechą gatunkową. Znana jest większa odporność owiec algierskich na zakażenie laseczką wąglika niż owiec europejskich, lub

dmienna wrażliwość ras kolorowych i rasy białej na zakażenie prątkami gruźlicy. Cechy te są związane z rasą. Genetycznie uwarunkowaną anomalią jest posiadanie krwinek czerwonych sierpowatych. Hemoglobina tych krwinek jest odmienna od hemoglobiny normalnej, zredukowana szybko krystalizuje. Takich krwinek nie atakuje Plasmodium vivax wywołujący malarię.

Leave a Reply