Kategorie
Tagi
https://potreningu.pl/articles/986/czy-palenie--trawki-negatywnie-wplywa-na-kondycje-fizyczna artroskopia warszawa

olonie bakteryjne

Po wysianiu do pożywek płynnych bakterie namnażają się i odpowiednio umiejscowiają. Część gatunków bakterii tworzy w pożywce jednolitą zawiesinę (zmętnienie pożywki), a niektóre gatunki tworzą skupiska na ściankach probówek (paciorkowce). Bakterie tlenowe rosną na powierzchni, tworząc kożuszek. Bakterie należące do beztlenowców, chętniej namnażają się w głębi pożywki na dnie probówki.

Po wysianiu na pożywki stałe bakterie rozmnażają się i tworzą kolonie. Kolonią nazywamy skupisko bakterii składające się z miliardów osobników. Wszystkie komórki jednej ko- lonii pochodzą zwykle od jednej komórki, czyli z genetycznego punktu widzenia kolonia jest klonem bakterii.

Leave a Reply