Oporność

Oporność powstająca na drodze mutacji jest szczególnie niebezpieczna, dlatego że zakodowana jest w genomie bakterii. Dziedziczy się ona w kolejnych pokoleniach. Przyjęty jest pogląd, że z opornością tego typu spotykamy się u gronkowców (Staphylococcus) i prątków gruźlicy (Mycobact. tuberculojis).

Mechanizmy ujmowane nazwą adaptacji enzymatycznej (fenotypowej) są niejednolite i wielokierunkowe. Wśród wielu możliwych kombinacji należy wymienić kilka: omijanie zablokowanej przez antybiotyk reakcji i wytworzenie zastępczego ciągu przemian do produkcji metabolitu zmniejszenie zapotrzebowania na blokowany metabolit wytwarzanie enzymu niszczącego antybiotyk (penicylinaza) wytwarzanie nadmiaru metabolitu wiązanego przez antybiotyk itd.

Mechanizmy tego rodzaju wytwarzają się wolniej – w porównaniu z mutacją spontaniczną, najczęściej na skutek niewłaściwego podawania antybiotyków (za niskie dawki, zbyt wczesna przerwa w leczeniu). Cza-

Leave a Reply