Permeazy

d. F o s f o r y 1 a z y. Są to enzymy katalizujące odłączanie kwasu fosforowego od różnych cząsteczek organicznych. e. Izomerazy. Enzymy te przebudowują cząsteczki chemiczne, ale ich nie rozkładają.

f. L i g a z y (syntetazy). Są to enzymy, które katalizują łączenie się dwóch cząsteczek. Z określenia tego wynika, że grupa tych enzymów jest dosyć duża.

g. Permeazy (translokazy). Są to białka enzymatyczne o specyficznej budowie przestrzennej, które regulują przechodzenie metabolitów przez błonę komórkową do cytoplazmy. Przy przeprowadzaniu metabolitów permeazy pobierają energię.

Leave a Reply