Pierre Antonio Micheli

Pierre Antonio Micheli (1679-1737), włoski botanik i mikolog, wydaje w 1729 r. pierwszy tom dzieła „Nova Plantarum Genera”, w którym opisuje grzyby i wprowadza takie nazwy jak: Aspergillus, Mucor, Tuber i inne. Opisuje też metody hodowli grzybów na kawałkach pokrojonej dyni

Otto Müller, uczony duński, który w dziele wydanym w 1786 r. „Animalcula infusoria…” przedstawia rysunki licznych bakterii oraz wprowadza dwie (systematyczne) nazwy: Vibrio i Monas-,

Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876), lekarz i przyrodnik niemiecki, który wydał w 1838 r. atlas opisujący 22 rodziny „żyjątek”, wśród których 3 obejmują bakterie nazwane: Spirillum, Spiroćhaete i Bacterium.

Leave a Reply