Pinocytoza

W normalnej surowicy ludzkiej znajduje się pewna ilość czynnika ułatwiającego fagocytozę. Są to przeciwciała – opsoniny. Dużo więcej jest ich w surowicy odpornościowej. Obecność przeciwciała na powierzchni leukocytów zmienia ich napięcie powierzchniowe, co ułatwia fagocytozę. Dopełniacz, który bierze udział w reakcji, działa prawdopodobnie jako katalizator.

Pinocytoza jest zjawiskiem podobnym w odniesieniu do płynów. Tworzy się wgłobienie błony komórkowej i wchłonięcie kropelki płynu, następnie woda zostaje eliminowana i zaczyna się trawienie enzymatyczne po kontakcie z lizosomami.

b. Leukergia. W przypadkach zwiększonej leukopoezy (w chorobach zakaźnych, stanach zapalnych) pojawiają się we krwi krążącej leukocyty lepkie, które wykazują tendencję do tworzenia zlepów. Zjawisko to nazwał Fleck „leukergią”, tzn. pobudzeniem systemu leukocytarnego. Komórki wykazują zwiększoną zdolność migracji, fagocytozy i gromadzą się w ognisku zapalnym i w rezerwuarach krwi, szczególnie w małym krążeniu. Leukocyty takie odgrywają ważną rolę obronną, ponieważ działają bardzo szybko w zakażeniu i w stanach grożącyh zakażeniem, jak: ciąża, utrata krwi, szok pooperacyjny.

Leave a Reply