Po drugim szczepieniu zwierzęcia

Po drugim szczepieniu zwierzęcia tym samym antygenem odpowiedź organizmu jest szybsza, miana przeciwciał wyższe. Utrzymują się one przez dłuższy okres w krwiobiegu. Po każdym następnym szczepieniu obserwuje się początkowo spadek miana, spowodowany połączeniem się wstrzykniętego antygenu z krążą-

cymi przeciwciałami (faza negatywna), potem coraz większy i szybszy wzrost miana. Jeśli przeciwciała zostały już raz wytworzone, to szczepiąc po długiej przerwie uzyskuje się szybko wysokie miana (reakcja anamne- styczna, przypominająca – booster reaction).

Leave a Reply