Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Po drugim szczepieniu zwierzęcia

Po drugim szczepieniu zwierzęcia tym samym antygenem odpowiedź organizmu jest szybsza, miana przeciwciał wyższe. Utrzymują się one przez dłuższy okres w krwiobiegu. Po każdym następnym szczepieniu obserwuje się początkowo spadek miana, spowodowany połączeniem się wstrzykniętego antygenu z krążą-

cymi przeciwciałami (faza negatywna), potem coraz większy i szybszy wzrost miana. Jeśli przeciwciała zostały już raz wytworzone, to szczepiąc po długiej przerwie uzyskuje się szybko wysokie miana (reakcja anamne- styczna, przypominająca – booster reaction).

Leave a Reply