Podział antygenów

Poza pełnymi antygenami, które są immunogenami tzn. mają zdolność 1) pobudzenia tworzenia immunoglobulin, 2) łączenia się z nimi in vitro, znane są substancje, które nie mają właściwości immunogennych natomiast mogą się łączyć in vitro z przeciwciałami wywołanymi pełnymi antygenami.

Takimi antygenami niekompletnymi (haptenami złożonymi) są dla człowieka lewany, dekstrany, antygen Vi S. typhi, wielocukry złożone z jednego rodzaju cukrów, np. glukozy czy fruktozy. Nabierają one antyge- nowości pełnej przez połączenie się z białkiem, choćby z białkiem ustroju, do którego wtargnęły (Schlepper).

Leave a Reply