Powstawanie populacji bakterii opornych na działanie antybiotyków

takie rozmnażają się do liczby zagrażającej organizmowi. Do bakterii takich zalicza się m.in.: gronkowce, pałeczki ropy błękitnej i pałeczki odmieńca. Wywołują one czasem poantybiotykowe zapalenia płuc lub jelit. Przeciwdziałanie polega na wytwarzaniu sztucznej biocenozy i w razie potrzeby na stosowaniu specjalnie dobranych antybiotyków.

d. Powstawanie populacji bakterii opornych na działanie antybiotyków. W olbrzymiej populacji zarazków, w tym i bakterii znajdujących się w organizmie, działają mechanizmy genetyczne i przystosowawcze. Na skutek tego podczas leczenia mogą pojawić się bakterie oporne na działanie zastosowanego antybiotyku. Mechanizmy tego zjawiska są różne. Schematycznie rzecz ujmując można powiedzieć, że oporność bakterii na jeden lub kilka antybiotyków wytwarza się na skutek działania kilku grup mechanizmów biologicznych:

-1) mutacji spontanicznych i selekcji 2) adaptacji enzymatycznej (fenotypowej) 3) przeniesienia przez tzw. czynnik przenoszenia oporności, inaczej nazwano to zjawisko dziedziczeniem cytoplazmatycznym oporności

Leave a Reply