POŻYWKI BAKTERYJNE

Pożywkami lub podłożami bakteryjnymi nazywa się płynne, półpłynne lub stałe mieszaniny różnych związków chemicznych, w których lub na których rozmnażają się bakterie.

Znane są różne podziały pożywek. Ze względu na zawartość można je podzielić na syntetyczne, o znanym składzie ilościowym i jakościowym, półsyntetyczne, w których znamy skład tylko związków nieorganicznych, oraz naturalne, których skład ilościowy i jakościowy znamy w przybliżeniu.

Leave a Reply