Pożywki proste

Do pożywek prostych płynnych zalicza się bulion zwykły i wodę peptonową. Do pożywek prostych stałych zalicza się agar zwykły i żelatynę.

Pożywki wzbogacone. Znaczna liczba bakterii chorobotwórczych wymaga do swego wzrostu czynników wzbogacających, najczęściej naturalnych. Pożywki wzbogacone składają się z pożywki prostej płynnej albo stałej oraz dodanego czynnika wzbogacającego. Do substancji wzbogacających zalicza się: krew zwierzęcą (najczęściej baranią), węglowodany, wyciągi z narządów zwierzęcych, surowicę krwi i witaminy. Do niektórych pożywek dodaje się równocześnie dwa czynniki wzbogacające. Rzadziej stosuje się inne czynniki wzbogacające, takie jak żółtko jaja kurzego, płyn puchlinowy (ascites) i specjalne związki organiczne.

Jeśli do płynnej pożywki wzbogaconej dodać 0,3-0,5%> agaru, otrzymuje się wówczas pożywkę półpłynną. Niektóre gatunki bakterii nie rosną na pożywkach in vitro. Po pokonaniu szeregu trudności udaje się je hodować na zwierzętach, np. krętki blade. Znane są bakterie, które nie namnażają się ani na pożywkach, ani na zwierzętach doświadczalnych, np. prątek trądu. –

Leave a Reply