Pożywki wybiórczo-namnażające

Są to pożywki o takim składzie ilościowym i jakościowym, na których rosną tylko wybrane, poszukiwane przez nas bakterie. Inne bakterie, np. saprofityczne, symbiotyczne lub komensalne, hamowane są przez dodatkowe składniki pożywki. Pożywki te znacznie ułatwiają pracę w laboratorium, bo pozwalają na szybkie wykrycie bakterii chorobotwórczych. Niestety pożywki wybiórcze można stosować tylko w ograniczonym zakresie gatunków bakterii.

Podstawą pożywek wybiórczych są pożywki proste lub wzbogacone przez czynniki przyspieszające wzrost jednych bakterii albo czynniki hamujące inne bakterie.

Leave a Reply