Proteazy i polipeptydazy

Proteazy i polipeptydazy wykrywa się na bogatobiałkowej pożywce Lofflera, która ze stanu stałego przechodzi w stan płynny, na skutek rozkładu białek na peptydy i aminokwasy. Koagulazy gronkowcowe wykrywa się za pomocą próby z plazmą króliczą, która z postaci płynnej przechodzi w postać galaretowatą.

Wewnątrzkomórkowe odkładanie białka spostrzega się wśród bakterii chorobotwórczych tylko u maczugowców błonicy pod postacią zasadowej wolutyny – tzw. ciałka Ernsta-Babesa. Wykrywa się ich obecność za pomocą barwienia metodą Neissera.

Anabolity tłuszczowe. Szereg gatunków bakterii syntetyzuje specyficznie zbudowane woski oraz lipidy. Są one związane dość ściśle z komórką i odgrywają ważną rolę w patogenezie (rozwoju mechanizmów uszkadzających) niektórych chorób, np. woski prątków gruźlicy.

Leave a Reply