Robert Koch

b. Badał zjawiska fermentacji wina i o- pracował metodę zapobiegania kwaśnieniu wina za pomocą ogrzewania (pasteryzacja). c. Uratował on przemysł jedwabniczy francuski, wykrywając chorobę jedwabni-

Są to tylko najważniejsze osiągnięcia tego genialnego badacza. Prowadząc prace naukowe Pasteur kształcił Współpracowników, którzy wprowadzili szereg oryginalnych metod walki z chorobami zakaźnymi.

Drugim wielkim mikrobiologiem tego okresu był niemiecki lekarz Robert Koch (1843-1919), twórca nowoczesnej techniki mikrobiologicznej. Za najważniejsze jego osiągnięcia należy uznać wprowadzenie stałych podłoży do hodowli bakterii (agar) oraz opracowanie metod barwienia bakterii. W 1882 r. wykrył on prątki gruźlicy, a w 1883 r. wykrył przecinkowce cholery azjatyckiej.

Leave a Reply