Roman Nitsch

-4. Roman Nitsch (1873-1943), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badał zjawiska serologiczne i patogenezę wścieklizny. 5. Filip Eisenberg (1876-1942) zajmował się teorią zjawisk odpornościowych oraz mechanizmami działania sulfonamidów na bakterie.

-6. Ludwik Hirszfeld (1884-1954) pracował za granicą nad immunobiologią krwi oraz zakażeniami jelitowymi (Salmonella hirszfeldi), a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracował w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. Po drugiej wojnie światowej stworzył we Wrocławiu Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Jego uczniowie i współpracownicy zajmują dziś czołowe miejsca w polskiej i światowej mikrobiologii.

-7. Rudolf Weigl (1883-1957) był badaczem, który całe życie poświęcił walce z durem plamistym. Opracował on metodę hodowlivzarazków duru plamistego na wszach i był twórcą pierwszej w świecie szczepionki przeciw durowi osutkowemu.

Leave a Reply