Nasze witryny
    System reklamy Test
Kategorie
Nasze witryny

Roztwory soli

Poniżej zostaną omówione związki chemiczne działające przeciw drobnoustrojom. 1. Woda. Woda wpływa szkodliwie na czynności życiowe mikroorganizmów. Siła tego działania zależy od temperatury i domieszek. W wodzie destylowanej drobnoustroje żyją krótko, przeciętnie tylko kilka godzin. Tłumaczy się to zmianą ciśnienia osmotycznego. Hipotoniczne działanie wody powoduje pęcznienie i rozpad komórek. Z domieszek należy wymienić ślady metali ciężkich (miedzi), ślady związków zasadowych uwalniających się ze szkła, alkalizujących wodę i dyfuzję z powietrza dwu-tlenku węgla zakwaszającego wodę. Jeśli w wodzie rozpuszczona jest tylko jedna sól (jako domieszka), to może ona działać szkodliwie, np. tzw. sól fizjologiczna (0,83% roztwór chlorku sodowego). Niektóre gatunki bakterii zawieszone w tej soli giną w krótkim czasie.

-2. Roztwory soli. Mechanizm szkodliwego działania roztworów soli polega na zmianie ciśnienia osmotycznego, najczęściej z normalnego na hipertoniczne. W życiu codziennym stosowane są: hipertoniczny roztwór soli kuchennej, cukry i czasem gliceryna.

Sole metali ciężkich mają silne powinowactwo do białek komórkowych. Łącząc się z białkami powodują ich denaturację. Do tej grupy środków chemicznych zalicza się sole rtęci (sublimat, mertiolat), sole srebra (azotan, białczan), sole manganu (nadmanganian) i sole bizmutu (kseroform, dermatol).

-3. Kwasy i zasady. Działają na drobnoustroje przez zmianę pH środowiska. Siła działania kwasów i zasad zależy od stopnia dysocjacji, jaką wywołują w środowisku. Większe stężenia jonów wodorowych lub wodorotlenowych mogą działać bakteriobójczo, słabsze stężenia działają bak- teriostatycznie. Z kwasów mineralnych najczęściej są używane: kwas borowy, kwas siarkowy i kwas węglowy. Z kwasów organicznych używane są: kwas octowy, mlekowy, benzoesowy i salicylowy.

Leave a Reply