Rozwój mikrobiologii w Polsce

Do rozwoju mikrobiologu na terenie naszego kraju tak pod zaborami, jak i po odzyskaniu niepodległości przyczynili się między innymi następujący uczeni: 1. Tadeusz Browicz (1847-1928) pierwszy wykrył pałeczki duru brzusznego.

-2. Odo Bujwid (1857-1942), uczeń L. Pasteura, który założył w 1886 r. drugą po paryskiej stację szczepień przeciw wściekliźnie. Prowadził on także badania nad cholerą, czerwonką i gi’uźlicą. Stworzył pierwszą szkołę polskich bakteriologów.

-3. Julian Nowak (1865-1946) łączący w swoich badaniach zagadnienia bakterio-logii weterynaryjnej i lekarskiej. Nadał on dużej grupie bakterii prymitywnych nazwę mikoplazma.

Leave a Reply