Ruch bakterii

Bakterie urzęsione i bakterie spiralne mają zdolność poruszania się w płynie. Ruch bakterii można obserwować w ciemnym polu widzenia, w kropli wiszącej albo w specjalnej pożywce.

Bakterie poruszają się z różną szybkością, np. pałeczka okrężnicy 28 mikrometrów/s = 10 cm/h, a przecinkowce cholery 56 mikrometrów/s = = 21 cm/h, co w przeliczeniu do wielkości człowieka równa się szybkości około 80 km/h.

Do badań chemicznych stosuje się metody, które dzielą masę drobnoustrojów na część płynną – wodę i suchą – pozostałość. Sucha pozostałość stanowi 15-30% masy komórki. Badania części stałej dają wgląd w ilościowy i jakościowy skład pierwiastków i związków organicznych.

Leave a Reply