Ściany bakterii

Ściany bakterii można izolować różnymi metodami, np. przez zamrażanie i odtajanie, przez działanie ultradźwięków, mechaniczne rozcieranie i wirowanie gradientowe. Poszczególne elementy ścian można otrzymywać na drodze chemicznej.

Rozróżnia się następujące elementy ściany komórkowej: a. Pełna ściana – preparat uzyskany z komórek bakteryjnych po usunięciu z nich cytoplazmy razem z kwasami nukleinowymi. Czystość takiego preparatu sprawdza się w mikroskopie elektronowym.

b. Ściana strukturalna przedstawia sobą preparat uzyskany z pełnych ścian po usunięciu z nich warstwy lipoproteinowej i lipopoli- sacharydowej.

Leave a Reply