Silne antygeny

Silne antygeny wywołujące powstawanie antyto- ksyn o wysokim mianie Ciepłochwiejne proteiny, ciężar cząsteczkowy od 10 000 do 900 000 Uwalnianie z komó rek dopiero po dezin tegracji

słabo toksyczne powodują śmierć zwierząt laboratoryjnych w dawkach miligramowych lub jeszcze większych względnie stałe wytrzymują ogrzanie ponad 333 K (60°C) przez kilka godzin bez utraty toksyczności nie można zmienić ich w toksoid, nie wywołują powstawania antytoksyn kompleksy lipopolisacharydowe

Inne czynniki. Zdolność drobnoustrojów do wydzielania substancji, które mogą rozpuszczać normalne składniki tkanki, pomaga w rozprzestrzenianiu bakterii. Hialuronidaza np. rozpuszcza kwas hialuronowy w tkankach ko- lagenaza czy lecytynaza działają na tkankę mięśniową fibrynolizyna (streptokinaza) rozpuszcza włókna i powoduje upłynnienie zakrzepów tworzących się dookoła ogniska zapalnego.

Leave a Reply