Składniki mineralne

-7. Składniki mineralne. Stanowią one 1,3-14% suchej masy drobnoustroju. Po spaleniu bakterii w popiele stwierdza się obecność fosforu, potasu, magnezu, siarki, wapnia i sodu oraz śladowe ilości żelaza, kobaltu, cynku, molibdenu, miedzi, bromu, jodu, niklu i in. Wymienione pierwiastki wchodzą w skład elementów strukturalnych komórki, a pierwiastki śladowe są składnikami szeregu enzymów. Od obecności tych pierwiastków uzależniony jest prawidłowy przebieg metabolizmu.

Wszystkie składniki komórek mikroorganizmów znajdują się we wzajemnych powiązaniach, w ciągłym ruchu i skomplikowanych reakcjach chemiczno-energetycznych, które nazywamy życiem komórki.

Leave a Reply