Sposoby i drogi przenoszenia się zarazków

Wrotami zakażenia mogą być błony śluzowe wyścielające nos, usta, pochwę, odbyt, cewkę moczową, a także oczy, i uszkodzona lub nawet nie uszkodzona skóra.

Sposoby i drogi przenoszenia się zarazków w organizmie Drobnoustroje, które wniknęły do makroorganizmu i tam się osiedliły, mogą się rozprzestrzeniać następująco:

-1. Przez ciągłość (per continuitatem). 2. Przez styczność (per contiguitatem) drobnoustroje rozmnażające się wewnątrzkomórkowo (wirusy, riketsje) uwalniają się przez uszkodzenie lub martwicę ścian komórki i mogą zakazić następne komórki.

One Response to “Sposoby i drogi przenoszenia się zarazków”

Leave a Reply