Światło słoneczne

Światło słoneczne działa bakteriobójczo. Wiąże się to z częścią widma obejmującego fale krótkie, fioletowe i nadfioletowe, które najaktywniej działają na struktury żywe. Formy wegetatywne bakterii w tym i prątki gruźlicy, giną po kilkugodzinnym naświetlaniu, szczególnie latem.

Promienie nadfioletowe przenikają do wnętrza komórek mikroorganizmów, gdzie powodują zmiany (przerwy i pęknięcia) w budowie kwasów nukleinowych. Najaktywniej działają fale o długości 250 nm do 280 nm. W podłożach naświetlanych tymi promieniami wytwarzają się związki chemiczne o dużej sile antybakteryjnej. Promienie nadfioletowe używane są do wyjaławiania powietrza.

Promienie rtg i promienie gamma działają na drobnoustroje zabójczo lub mutagennie. Działanie ich polega na blokowaniu syntezy kwasów nukleinowych w protoplazmie komórkowej.

Leave a Reply