Synteza immunoglobulin

Przeciwciała, podobnie jak i inne białka, są syntetyzowane na poli- rybosomach komórki według informacji genetycznej przekazanej z DNA jądra komórkowego przez m-RNA.

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób antygen wpływa na informację genetyczną i następnie na syntezę przeciwciał? Zwolennicy teorii instrukcji (np. Pauling, Haurowitz) uważają, że grupa determinująca antygenu stanowi matrycę związaną z rybosomami, na której zostają odbite swoiste przeciwciała. Inna grupa badaczy (Burnet, Jerne) przyjmuje, że w ustroju są obecne p reformowane komór- k i, przystosowane do syntezy przeciwciał o różnej swoistości, i że rolą antygenu jest dotarcie do takich komórek, które są dla niego przygotowane. Pod wpływem tej selektywnej działalności antygenu dochodzi do proliferacji komórek w klon, tzn. w cały kompleks komórek jednorodnych, które .syntetyzują przeciwciała. Jest to teoria klonalnej selekcji. Antygen wg tej teorii.nie modyfikuje procesu biosyntezy, jego rola ogranicza się do wyboru odpowiedniej komórki.

Dziś przyjmuje się, że rola antygenu polega na pobudzeniu komórek do podziałów i różnicowania się. Komórki, które w jądrze posiadają zakodowaną ogólną informację o syntezie immunoglobulin podlegają genom Ir, które poprzez represor blokują niepotrzebną w danej chwili syntezę. Zetknięcie si<^ z antygenem powoduje derepresję i równocześnie skierowanie syntezy na immunoglobuliny swoiste dla tego właśnie antygenu, który zapoczątkował cały łańcuch reakcji.

Leave a Reply