Tolerancja immunologiczna

Tolerancja immunologiczna jest reakcją ściśle swoistą, tzn. że określony antygen hamuje powstawanie homologicznych przeciwciał, natomiast przeciwciała skierowane przeciw innym antygenom są normalnie syntetyzowane. Tolerancja na własnoustrojowe antygeny jest tolerancją naturalną, na obce antygeny tolerancją nabytą.

Po kilku latach badań nad tolerancją nabytą okazało się, że można ją wywołać u zwierząt w różnym wieku i że różnice polegają na ilości antygenu, który jest potrzebny do jej indukowania. Im zwierzę jest starsze, tym więcej potrzeba antygenu do wywołania zjawiska.

Związek filogenetyczny między antygenem a szczepionym zwierzęciem jest również ważny. Im więcej grup determinujących biorcy antygenu jest zgodnych z grupami podawanego antygenu, tym łatwiej dochodzi do wytworzenia tolerancji. Dlatego prawdopodobnie trudno uzyskać tolerancję na białka bakteryjne, które są obce dla człowieka czy zwierzęcia.

Leave a Reply