Ultradźwięki

-5. Ultradźwięki. Ultradźwięki niszczą drobnoustroje. Siła działania zależy od długości zastosowanych fal. Praktycznie ultradźwięki używane są do doświadczalnego rozbijania (dezintegracji) komórek celem otrzymania antygenów, enzymów i toksyn bakteryjnych.

Na zakończenie omawiania wpływu czynników fizycznych na żywotność drobnoustrojów należy zwrócić uwagę, że w warunkach naturalnych czasem kilka czynników działa równocześnie, co zwiększa efektywność szkodliwości, np. wysuszenie i promieniowanie, hipertonía i zmiana pH. W warunkach naturalnych często na drobnoustroje działa równocześnie kilka czynników fizycznych i chemicznych, dlatego zarazki chorobotwórcze nie mogą długo utrzymywać się w środowisku życia człowieka.

a później awitaminozy grupy witamin B oraz witaminy K. Zaburzeniu temu przeciwdziała się na dwóch drogach: przez podawanie odpowiednich witamin i przez podawanie lakcidu doustnie. Są to zliofilizowane pałeczki kwasu mlekowego (Lactobasillus) oporne na działanie chloramfenikolu i tetracyklin. Pałeczki te namnażają się w przewodzie pokarmowym i zastępują przez pewien czas pałeczkę jelitową (E. coli). Zastępczo, zamiast lakcidu, można podawać kwaśne mleko ze środkami częściowo hamującymi działanie kwasu solnego w żołądku. Bakterie zawarte w kwaśnym mleku przez kilka do kilkunastu godzin, spełniają funkcję E. coli i innych bakterii.

Leave a Reply