W części zmiennej łańcuchów

Oprócz tego również na łańcuchu ciężkim immunoglobuliny IgG znajduje się determinanta allotypowa Gm, a na łańcuchach lekkich wszystkich klas determinanta Inv. Różnicują one immunoglobuliny w obrębie tego samego gatunku.

W części zmiennej łańcuchów (N), różniących się znacznie sekwencją aminokwasów znajdują się we fragmencie Fab receptory dla antygenów. To zróżnicowanie sekwencji aminokwasów decyduje o bardzo szerokich możliwościach powstawania przeciwciał swoistych dla różnych antygenów.

We fragmencie Fc, który wykazuje duże podobieństwo w sekwencji aminokwasów u wszystkich klas immunoglobulin – znajdują się receptory dla komplementu i dla komórek (szczególnie u immunoglobulin ho- mocytotropowych).

Leave a Reply