W komórce tłuszczowce

W komórce tłuszczowce wchodzą w skład struktury, co można stwierdzić u wyżej wspomnianych prątków, a także spełniają bardzo ważne funkcje fizjologiczne w metabolizmie. W połączeniu z białkami tworzą odpowiednią strukturę cytoplazmy, w której dzięki lipidom podtrzymywane. są procesy życiowe. Lipidy znajdujące się w błonie komórkowej drobnoustroju regulują proces dopływu różnych związków do wnętrza komórki.

Jak już wspomniano w rozdziale 1 bakterie nie mają steroli oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych o dwóch podwójnych (lub więcej) wiązaniach. Rzadko występują u nich glicerydy. U niektórych gatunków bakterii (np. prątków) występują tłuszczowce nie spotykane u innych żywych istot (kwas ftionowy, kwas mi- kolowy).

W komórkach drobnoustrojów tłuszczowce związane są z innymi elementami i występują pod postacią lipoproteidów, liposacharydów albo tworzą związki lipidowo- -polisacharydowo-białkowe. Związki te odgrywają poważną rolę w etiopatogenezie szeregu chorób zakaźnych (np. dury).

Leave a Reply