W komórkach bakteryjnych polisacharydy

W komórkach bakteryjnych polisacharydy występują w powiązaniu z białkami (glikoproteidy), z tłuszczowcami (glikolipidy), a także tworzą związki polisacharydo- wo-białkowo-lipidowe, np. endotoksyny.

-6. Tłuszczowce. Do tłuszczowców zalicza się tłuszcze właściwe oraz ich połączenia ze związkami mineralnymi i organicznymi (woski, fosfolipidy, glikolipidy).

Ilościowa zawartość tłuszczowców w komórkach drobnoustrojów waha się w szerokich granicach. Wirusy zawierają od 0 do 60% tłuszczowców. Niektóre odmiany Mycobact. tuberculosis (prątki gruźlicy) posiadają aż 40% tłuszczowców.

Leave a Reply