W łonie matki

-1. W łonie matki poprzez łożysko, nawet nie uszkodzone (zakażenie transplacentarne). Najczęściej takie zakażenie wywołuje wirus ospy, odry, poliomyelitis, żółtej febry, różyczki i pierwotniak Toxoplasma gondii. Również kiła i zakażenie pneumokokowe płodu mogą powstać tą drogą.

-2. Podczas porodu (intra partum), np. coniunctivitis gonorrhoeica. 3. Po urodzeniu (post partum). W zakażeniu dużą rolę odgrywa ilość i zjadliwość zarazków, z którymi zetknie się makroorganizm. Potwierdza to ciężki przebieg zakażeń laboratoryjnych, w których dochodzi zwykle do zakażenia masywną dawką drobnoustrojów. Natężenie reakcji zależy od równowagi między zjadli- wością wnikającego drobnoustroju a odczynem obronnym zakażonego organizmu. Od swoistych cech zarazka zależy również jednorodny obraz kliniczny choroby. Inny jest np. obraz brucelozy, inny zakażenia np. maczugowcem błonicy.

Leave a Reply