W obrębie immunoglobulin

Immunoglobuliny IgE są przeciwciałami uczulającymi skórę (reaginy), a więc są odpowiedzialne za anafilaktyczny typ nadwrażliwości natychmiastowej. Wiążą się one bardzo silnie z niektórymi komórkami, szczególnie z komórkami tucznymi własnego organizmu, dlatego IgE nazywane są także przeciwciałami homocytotropowymi. Pojawiają się one w znacznie zwiększonej ilości w niektórych chorobach (zakażeniach pasożytniczych, szczególnie w robaczycach).

W obrębie immunoglobulin IgG stwierdzono 4 podklasy, tj. IgG 1, IgG 2, IgG 3 i IgG 4. W obrębie IgA i IgM odróżnia się po dwie podklasy.

Leave a Reply