W populacji bakterii

-4) transformacji genu oporności (lub genów) przez łagodny bakteriofag z bakterii opornych do wrażliwych. Zjawisko to opisano w rozdziale 4 i

-5) przeniesienia przy rekombinacjach genetycznych (koniugacja płciowa) cechy oporności z komórki opornej do wrażliwej. Zjawisko to opisano w rozdziale 4.

W populacji bakterii w aparatach genetycznych poszczególnych komórek zachodzą bezkierunkowe mutacje spontaniczne. Wyliczenia statystyczne wykazują, że na 10 milionów (10 ) dzielących się komórek może pojawić się jeden – zdolny do dalszego rozwoju – mutant oporny na działanie aktualnie stosowanego antybiotyku. Jeśli inne mechanizmy obronne (fagocyty) nie zniszczą go, to namnoży się on do populacji.

Leave a Reply